JKP Vodovod uveo e-usluge

Uvažavajući potrebu da se u vremenu pandemije virusa COVID-19 treba poduzeti sve da se građanima omogući da mogu na siguran i efikasan način komunicirati sa davaocima usluga,  JKP „Vodovod“ d.o.o. Cazin je u cilju omogućavanja jednostavne i transparentne komunikacije sa korisnicima usluga izvršilo ažuriranje i moderniziranje web stranice Preduzeća.

Pored standardnih sadržaja koje pruža web stranica, omogućeno je nekoliko novih elektronskih usluga, od kojih izdvajamo mogućnost prijave stanja na vodomjeru, prijavu kvarova, upućivanje reklamacija i pritužbi i sl.

Korisnici se od sada mogu registrovati za primanje računa putem elektronske pošte, čime se maksimalno skraćuje vrijeme dostavljanja računa, a daje se i značajan doprinos zaštiti okoliša uštedom papira.

Takođe je omogućeno da se putem web stranice izvrši plaćanje računa kreditnom karticom, čime se omogućuje korisnicima da jednostavnim, zaštićenim postupkom, bez odlaska u banku i bez plaćanja provizije štede vrijeme i novac.

Pozivamo sve naše korisnike da posjete našu web stranicu www.vodovodcazin.com te se upoznaju sa novim sadržajima i uslugama i da korištenjem istih izbjegnu rizike koje donosi vrijeme u kojem živimo.

Dobro došli na www.vodovodcazin.com