Ukupna dužina vodovodne mreže Grada Cazina iznosi preko 1000 km i uključuje 6 zasebnih vodovoda koji čine vodovodni sistem Grada Cazina. Ovim sistemom se centralizovano upravlja iz sjedišta JKP „Vodovod“ d.o.o. Cazin.

Vodovodni sistem sadrži 11 bunara sa dubinskim pumpama i 19 prepumpnih stanica, odnosno ukupno 29 vodnih objekata.

Kompleksnost vodovodnog sistema ogleda se u većinskom zahvatu podzemnih izvora 97% i svega 3% zahvatu sa površinskih izvora za što je instalirano 48 pumpi ukupno instalirane snage oko 1500 kW.

JKP „Vodovod“ d.o.o. svake godine u granicama mogućnosti, ulaže u nove infrastrukturne objekte sa ciljem obezbjeđenja uslova i poboljšanja kvaliteta vodosnadbijevanja i odnodnje otpadnih voda. Dijelom se ove aktivnosti finansiraju vlastitim sredstvima, a dijelom se finansiraju iz različitih vanjskih izvora (budžet Grada Cazina, Kantona, Vlade FBIH, Europske Banke za obnovu i razvoj EBRD, Švicarske agencije za razvoj i saradnju SDC, UNDP i dr.)

Vodovodni sistem Grada Cazina se sastoji od sljedećih vodovoda:

 • Vodovod Vignjevići
 • Vodovod Mutnik
 • Vodovod Tahirovići
 • Vodovod Ljubijankići
 • Vodovod Pajića potok
 • Vodovod Stovrela

Vodovod Vignjevići

Ovaj vodovod snadbjeva vodom područje Grada Cazina te MZ-e Ostrožac, Prošići, Vrelo, Majetići, Miostrah, Gnjilavac, dio MZ Polje te MZ Slatina i Čizmići.

Ukupan broj potrošača priključenih na vodovod Vignjevići iznosi 6869.

Na izvorištu Vignjevići su instalirane tri dubinske pumpe i to:

 • Bunar B1 – pumpa kapaciteta 50l/s snage 110 kW
 • Bunar B2 – pumpa kapaciteta 30l/s snage 55 kW
 • Bunar B3 – pumpa kapaciteta 70l/s snage 200 kW

Iz ovog izvorišta se voda podiže na rezervoar Mihaljevac čija je zapremina 1000 metara kubnih od kud se dalje distribuira potrošačima.

Ukupna dužina vodovodne mreže vodovoda Vignjevići iznosi nešto više od 200 kilometara.


Vodovod Mutnik

Ovaj vodovod snadbjeva vodovom potrošače sa područja MZ Mutnik, Tržačka Raštela, Pjanići, Šturlić te dio MZ Krivaja.

Ukupan broj potrošača priključenih na ovaj vodovod iznosi 3342.

Na izvorištu Mutnik su instalirane dvije dubinske pumpe i to:

 • Bunar B1 – pumpa kapaciteta 50l/s snage 66 kW
 • Bunar B2 – pumpa kapaciteta 50l/s snage 66 kW

Iz ovog izvorišta se voda podiže na rezervoar Straža čija je zapremina 3000 metara kubnih, od kud se distribuira potrošačima.

Ukupna dužina vodovodne mreže vodovoda Mutnik iznosi preko 150 kilometara.


Vodovod Tahirovići

Sa vodovodom Tahirovići vodom se snadbijevaju potrošači iz MZ Ćoralići, MZ Liskovac, dijelovi MZ Skokovi i Krivaja.

Ukupan broj potrošača koji su priključeni na vodovod Tahirovići je 3293.

Na izvorištu Tahirovići su instalirane dvije dubinske pumpe i to:

 • Bunar B1 – pumpa kapaciteta 30l/s snage 45 kW
 • Bunar B2 – pumpa kapaciteta 25l/s snage 37 kW

Iz ovog izvorišta se voda podiže u rezervoar Tahirovići čija je zapremina 3000 metara kubnih od kud se dalje distribuira potrošačima.


Vodovod Ljubijankići

Ovaj vodovod snadbjeva vodovom potrošače sa područja MZ Ljubijankići, Gornja i Donja Koprivna, Stijena te dijelovi MZ Miostrah, Polje i Skokovi.

Ukupan broj potrošača priključenih na ovaj vodovod iznosi 2671.

Na izvorištu Mutnik su instalirane tri dubinske pumpe i to:

 • Bunar B1 – pumpa kapaciteta 20l/s snage 18 kW
 • Bunar B2 – pumpa kapaciteta 50l/s snage 37 kW
 • Bunar B3 – pumpa kapaciteta 5l/s snage 4 kW

Iz ovog izvorišta se voda dalje transportuje uz pomoć tri horizontalne pumpe (snaga svake pumpe je 160 kW dok je kapacitet svake od pumpi po 35 l/s) u rezervoar Šehiti čija je zapremina 1000 metara kubnih, od kud se dalje distribuira potrošačima.

Ukupna dužina vodovodne mreže vodovoda Mutnik iznosi preko 230 kilometara.


Vodovod Pajića potok

Sa vodovoda Pajića potok vodom se snadbijevaju potrošači sa područja dijela MZ Cazin (naselja Seferagići i Mala Lisa) te dijela MZ Ćoralići (Naselje Bašagići).

Ukupan broj potrošača priključenih na vodovod Pajića potok je 1005.

Na izvorištu Pajića potok je instalirana jedna pumpa kapaciteta 15l/s snage 30 kW.

Iz ovog izvorišta se voda podiže u rezervoar Karaula čija je zapremina 200 metara kubnih od kud se dalje distribuira potrošačima.


Vodovod Stovrela

Sa ovog vodovoda se vodom snadbijevaju potrošači iz gornjeg dijela Grada Cazina – naselja Žegar, Gečeti, Stovrela, dio Klena te područje oko Žitarnice.

Ukupan broj potrošača koji su priključeni na ovaj vodovod je 203.

Voda se iz izvorišta Stovrela gravitacionim putem (prirodnim padom) transportuje u rezervoar Šošin kamen, čiji je kapacitet oko 200 metara kubnih od kud se dalje distribuira potrošačima.