18.000 +
korisnika
1.000 +
kilometara mreže
60 +
objekata
6
izvorišta
Posljednje

NOVOSTI

Rang liste kandidata nakon provedenog usmenog testiranja

Rang liste kandidata nakon provedenog usmenog testiranja za prijem u radni odnos na mjesta: Samostalni referent za poslove inkasanata, Glavni knjigovođa, Pomoćni radnik. Glavni_knjigovodja_rang_listaPreuzmi Samostalni_referent_za_poslove_inkasanata_rang_listaPreuzmi Pomocni_radnik_rang_listaPreuzmi

Lista kandidata koji ispunjavaju uslove iz konkursa

Lista kandidata koji ispunjavaju uslove iz konkursa za prijem u radni odnos na mjesta: Samostalni referent za poslove inkasanata, Glavni knjigovođa, Pomoćni radnik. samostalni-referent-za-poslove-inkasanataPreuzmi glavni-knjigovodjaPreuzmi pomocni-radnikPreuzmi