Elektronski račun je sadržajno identičan papirnom računu, a razlika je u tome što ga dobivate direktno na svoju e-mail adresu, što omogućava trajno arhiviranje i dostupnost. Korištenjem ove e-usluge dobit ćete bržu i sigurnu dostavu računa, te ćete pridonijeti očuvanju životne sredine. Da bi primali račun e-mailom potrebno je da ispravno popunite zahtjev ispod: