Javno komunalno preduzeće ’’Vodovod’’ Cazin je nakon podjele JP ’’Komunalije’’ registrovano kod Kantonalnog suda u Bihaću, rješenjem broj: U/l-596/03 od 13.05. 2003. godine. Matični registarski broj broj subjekta upisa je: 1-5007-00.

Općinsko vijeće Cazin je svojom odlukom broj: 01/V-05-4029/05 od 31.05. 2005. godine izvršilo usklađivanje ranije Odluke o organizovanju JKP ’’Vodovod’’ Cazin od 23.11. 2002. godine sa Zakonom o privrednim društvima (Službene novine FBiH, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03) i Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH (Službene novine FBiH, broj 8/05).

Kod Kantonalnog suda u Bihaću dana 04.07.2005. godine je izvršen upis ovog usklađivanja promjene firme i oblika, tako da je sadašnji naziv firme: Javno komunalno preduzeće ’’Vodovod’’ d.o.o. Cazin.

Ukupna dužina vodovodne mreže Grada Cazina iznosi preko 1000 km i uključuje 6 zasebnih vodovoda koji čine vodovodni sistem Grada Cazina. Ovim sistemom se centralizovano upravlja iz sjedišta JKP „Vodovod“ d.o.o. Cazin.

Više informacija o vodovodnom sistemu Grada Cazina možete pročitati na ovom linku (Klik).